Administracinė informacija

Projektai

PROJEKTAS ,,BIRŠTONO BENDRUOMENĖ IRKLUOJA“

Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamas sporto projektas “Birštono bendruomenė irkluoja”, kodas SRF-SIĮ-2019-1-0261

Pagrindinis projekto tikslas – aprūpinti bendruomenės narius irklavimo inventoriumi, siekiant kuo daugiau vaikų, jaunimo, suaugusių įtraukti į irklavimo pratybas Birštone. Projektas bus vykdomas 2020 metų sausio-birželio mėnesiais.

Numatytos veiklos:

 1. Didesnis vaikų ir jaunimo skaičiaus įtraukimas į irklavimo užsiėmimus;
 2. Bendruomenės įtraukimas į irklavimo užsiėmimus;
 3. Bendradarbiavimas su irklavimo sporto klubais.
 4. Irklavimo inventoriaus- valčių pirkimas.

Įsigytas inventorius padės daugiau bendruomenės narių užsiimti irklavimo sportu. Kokybiškas inventorius leis dalyvauti ir konkuruoti šalies bei tarptautinėse varžybose. Projekto vykdytojui leis išspręsti irklavimo inventoriaus problemą, nes turimas senas, susidėvėjęs inventorius (irklavimo valtys) nėra patrauklus sportuojantiems. Tikimasi naujas įsigytas inventorius padidins užsiiminėjančių irklavimo sportu Birštone skaičių.

 

Interreg Lietuvos – Lenkijos projektas „Mes esame aktyvūs”, kodas Nr. LT-PL-2S-185

Bendras projekto tikslas – stiprinti jaunų žmonių sveiko gyvenimo įgūdžius ir diegti aktyvaus gyvenimo būdo principus siekiant gerinti gyvenimo kokybę bei sporto srities mokytojų kvalifikaciją Lietuvos-Lenkijos abipus sienos regione.
Projekto uždaviniai:

 • stiprinti visuomenės abipus sienos sveiko gyvenimo būdo principus ir įgūdžius;
 • stiprinti jaunimo aktyvaus judėjimo įpročius ir bendravimo gebėjimus pasienio regione;
 • sporto srities mokytojų mokymo kvalifikacijos didinimas;
 • sporto srities institucijų abipus sienos bendradarbavimo ir jų iniciatyvų stiprinimas.

Veiklos:

 1. Projekto valdymas;
 2. „Mokytojų mokymai”
 3.  Sporto iniciatyvos vaikams ir jaunimui abipus sienos „Mes esame aktyvūs”
 4.  Viešinimas ir informavimas;
 5. Projekto užbaigimas.

Projektas prisidės prie bendruomenių abipus sienos sporto ir sveiko gyvenimo būdo skatinimo. Projekto veiklos pabrėžia į sveiką gyvenimo būdą ir sporto svarbą, taip pat bus naudojami abipus sienos esantys reikalingi ištekliai. Projektas taip pat prisidės prie įvairių sveikatos gerinimo, aktyvaus gyvenimo būdo iniciatyvų rengimo, įvairių bendradarbiavimo veiklų tarp Lietuvos ir Lenkijos organizacijų rengimo ir įgyvendinimo. Pagrindinė tikslinė projekto grupė vra jaunimas iš Lietuvos – Lenkijos pasienio teritorijos mokvklu, kitu institucijų.

Scroll to Top